Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om Ældre Sagen Nyborg-Ullerslev

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold.
Ældre Sagen i Nyborg-Ullerslev har nu mere end 5.000 medlemmer og vi har 250 frivillige, som hver dag medvirker til, at rigtigt mange af vore ældre medborgere kan få et bedre og aktivt liv. 
Vi arbejder alle for at skabe et aktivt, meningsfuldt og værdigt liv, for så mange af vores ældre borgere som muligt.
Derfor har vi også på mange af vores lokale indsatsområder, etableret et samarbejde med Nyborg Kommunes centrale forvaltninger.

Med venlig hilsen

Peter Enevold, formand