Bisidder

Bisidderen hjælper dig med at forberede en vigtig samtale.

Ønsker du en bisidder, så kontakt Helen Therkildsen, 2228 8318

Claudi Thyrrestrup fotoptagelse "vågetjeneste-møde med personale + bisidder", 8. maj 2018, Rosenborgcentret København.
Plejehjemspersonale, social og sundhedshjælpere, sosu, sosu

Vidste du, at du har ret til at tage en bisidder fra Ældre Sagen med til dine møder og samtaler med f.eks. hjemmeplejen, lægebesøg, kommunen, sygehus, eller ambulatorium
Altså en person som kan lytte, forklare og huske sammen med dig.
Fire ører hører mere end 2.
Alle kan få en bisidder og det er gratis. 
Bisiddere er frivillige der har været på kursus, og de har naturligvis tavshedspligt.

Inden mødet med myndighederne bør du og bisidderen mødes for at aftale,hvordan situationen bedst kan løses. Du kan aftale med bisidderen om:
- at være behjælpelig med at stille de spørgsmål, du gerne vil have svar på.
- at myndigheden oplyser på forhånd, hvad de vil tale med dig om, så I kan forberede jer bedst muligt.
-at I sammen får fortalt alle de ting, der er vigtige, således at kommunen kan træffe den rigtige afgørelse i forhold til dig.
- sammen sørge for, at afgørelserne fås på skrift, at afgørelsen indeholder relevante begrundelser, og at alle afgørelser indeholder henvisninger til de paragraffer, som kommunen har brugt til at træffe afgørelsen.

Sidst opdateret 10.09.2021