Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Bisidder

Få dig en bisidder, som kan forklare og huske sammen med dig

 Få dig en bisidder, som kan forklare og huske sammen med dig, hvad enten du skal tale med din læge, advokat, en ejendomsmægler eller offentlige myndigheder. En bisidder lytter først og fremmest og hører altså de samme ord som dig.

Gruppen yder gratis vejledning indenfor en række områder, som sociale spørgsmål og privat økonomi, hvor den enkelte borger kan være i tvivl om gældende lovgivning, regler og bestemmelser.                                   

En bisidder er frivillig i Ældre Sagen. En bisidder har tavshedspligt og er gratis.


Sidst opdateret 02.09.2021