Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om Ældre Sagen Helsingør

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold.

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Vi ved, at der er forskel på at være ældre og at være gammel.  – At have et godt helbred  og på at være fysisk svækket.   –  at være fuld af vitalitet  eller at have mistet "Hoplanålen"      Ældresagen i Helsingør prøver at lave arrangementer for ALLE.
 
Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om lokalafdelingen og de arrangementer, vi tilbyder. Du kan også læse om dine muligheder for at få støtte og vejledning.