Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Om Ældre Sagen Grindsted lokalafdeling

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende almennyttige organisation Ældre Sagen. Vi er uafhængige af partipolitik, religion og etniske forhold. Vi arbejder for at alle voksne, uanset alder, skal have ret til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfyldt liv og deltage aktivt i samfundet.

Lokalbestyrelsen i Grindsted har 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 arbejdende suppleanter. Vi har forskellig baggrund, forskellige kompetencer og kan trække på hinandens erfaring i det frivillige arbejde.

Vi arbejder indenfor de frivilligområder, som vi hver især har mest lyst til. Vi kan næsten altid bruge flere frivillige i et af områderne. De frivillige klædes på til arbejdet via kurser.
 
Udover bestyrelsen er der flere vigtige kontaktpersoner, som tager sig af hver deres område, med de frivillige som er tilknyttet der, og de tager sig af de mange ældre, der benytter vore tilbud.
 
Lokalbestyrelsen og kontaktpersonerne har igangsat rigtig mange aktiviteter og arrangementer. Som eksempel kan nævnes: Flere forskellige motionstilbud, indkøbstjeneste, tryghedsopkald, den hjælpende hånd, IT undervisning, demens besøgsvenner, suppeaftener, Søndagstræf, cykelture, udflugter, fleredagesture, osv.
 
Vi er social - og sundhedspolitisk aktive – følger om de ældre i vort område får de lovbestemte ydelser, og vi giver udtryk for Ældre Sagens holdninger over for politikerne og i medierne.