Om Ældre Sagen Galten

 

Om lokalafdelingen

 

Ældre Sagen i Galten er en afdeling af Ældre Sagen i Skanderborg kommune, der 1. februar  2019 har i alt 9070 medlemmer, fordelt på fire lokalafdelinger.
 
Lokalafdeling Galten:             1651 medlemmer
 
Lokalafdeling Hørning:           1523 medlemmer
 
Lokalafdeling Ry:                   1927 medlemmer
 
Lokalafdeling Skanderborg:    3969 medlemmer
 
Samlet medlemstal Danmark  853.275
 
 
Galten har været en selvstændig afdeling siden 1996.
Vi har lige nu en gruppe frivillige på ca. 40, og vi har følgende faste aktiviteter:
Demensaflastning, besøgsvenner til demente, Søndagshygge på Tjørnehaven, Demenscafe, Havevenner på Tjørnehaven og IT undervisning. Derudover er der fast ugentlig svømning i Hammel, og i sommerhalvåret kan man spille kroket på banerne ved Skovbyskolen. Vi tilbyder også en bisidderordning.