Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om Ældre Sagen Galten

 

Om lokalafdelingen

 

Ældre Sagen i Galten er en afdeling af Ældre Sagen i Skanderborg kommune, der 1. maj 2023 har i alt 10.005 medlemmer, fordelt på fire lokalafdelinger.
 
Lokalafdeling Galten:             1958 medlemmer
 
Galten har været en selvstændig afdeling siden 1996.
Vi har lige nu en gruppe frivillige på ca. 45, og vi har følgende faste aktiviteter:
Demensaflastning, besøgsvenner til demente, Søndagshygge på Tjørnehaven, Pårørende cafe og IT-undervisning. Vi har endvidere 4 gymnastikhold. Derudover er der fast ugentlig svømning i Hammel, og i sommerhalvåret kan man spille kroket på banerne ved Skovbyskolen. Vi tilbyder også en bisidderordning.