Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om lokalafdelingen

Ældre Sagen Bov

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.