Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Se hvordan du tilmelder dig og betaler for deltagelse

Tilmelding til arrangementer og aktiviteter

Når der er krav om tilmelding, kan du fra januar 2022 melde dig til på vores hjemmeside på følgende måde:

På PC eller telefon/tablet finder du vores hjemmeside ved at indtaste ældresagen.dk/bov i søgefeltet i din browser, hvor du plejer at søge efter oplysninger på nettet

Klik på feltet ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER, når hjemmesiden vises

Find pågældende arrangement/aktivitet ved at gennemse mulighederne

Klik på det du ønsker at deltage i

Du vil nu kunne se oplysninger omkring emnet

Er der åbnet for tilmelding og der stadig er ledige pladser, vil du kunne tilmelde dig ved at klikke på det røde felt ”TILMELDING”

Er du medlem af Ældre Sagen, kan du klikke på dette og indtaste medlemsnummer og fødselsdag og klikke på ”Hent oplysninger”. Nu kan du se om tlf. nr. og mailadresse er noteret korrekt og rette, hvis der er fejl eller tilføje, hvis de mangler (vil du tilmelde flere, så vælg antal i feltet ”Tilmeld flere” og udfyld oplysninger om denne/disse person(er)) og derefter på ”Næste”

Er du ikke medlem af Ældre Sagen, (Denne mulighed gives kun, såfremt arrangementet/aktiviteten er åben for alle) kan du klikke på dette og så udfylde oplysningsfelterne med Navn, Adresse, Telefonnummer (vælg mobil eller fastnet) og mailadresse. Mailadresse skal gentages i næste felt og derefter klikkes på ”Næste”

Såfremt der skal betales for deltagelse og der ikke er anført, at betaling kan ske ved fremmøde, vil du nu blive ledt til siden, hvor du kan læse betingelserne og acceptere disse og du kan så vælge om du vil betale med Dankort eller Mobilpay. Herefter følges vejledning på siden og felterne udfyldes og godkendes.

Vær opmærksom på, at tilmelding kun er gyldig, når både tilmelding og betaling (såfremt deltagelse ikke er gratis eller betaling kan ske ved fremmøde) er gennemført og godkendt

Tilmelding og betaling er som hovedregel bindende.

Skulle du af en eller anden grund ikke have mulighed for at bruge selvbetjeningen på nettet, kan du også tilmelde dig ved at ringe til det telefonnummer, der oplyses på vores hjemmeside og i annoncen i Bov Avis om arrangementet eller aktiviteten.

Husk at oplyse medlemsnummer og telefonnummer ved tilmelding. Betaling med MobilePay til nummer 64334

eller bankoverførsel til konto 3001-13427208

Sidst opdateret 12.01.2023