Om Ældre Sagen Arden

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om lokalafdelingen og de arrangementer vi tilbyder. Du kan finde muligheder for at få støtte eller vejledning, og du kan melde dig som frivillig. 

Her i Corona perioden, er vi desværre forhindret i at gennemføre alle aktiviteter og tilbud om hjælp som foregår inden døre. Vi glæder os SÅ meget til at komme i gang igen. Vi følger myndighedernes og Ældre Sagens anbefalinger, og melder ud så snart vi ved mere.

Du er altid velkommen til at ringe til en af følgende, hvis du har spørgsmål, eller behov for hjælp:

Social humanitær koordinator Elly Bjerring 30324916

Seniorvejleder Irene Buus 20830792

Formand Jens Peter Ellefsen 30748171

Kasserer og IT tovholder Edith Pedersen 20355095

Benyt også gerne vores Hotline alle dage kl. 9.00 - 12.00 på 30324916

 

 

 

Arrangementer