Om Ældre Sagen Arden

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om lokalafdelingen og de arrangementer vi tilbyder. Du kan finde muligheder for at få støtte eller vejledning, og du kan melde dig som frivillig. 

Her i Corona perioden, er vi desværre forhindret i at gennemføre alle aktiviteter og tilbud om hjælp som foregår inden døre. Vi glæder os SÅ meget til at komme i gang igen. Vi følger myndighedernes og Ældre Sagens anbefalinger, og melder ud så snart vi ved mere. 

Info:

Følgende arrangementer, der har været aflyst,  afvikles :

Søndagscafè med Lars Nielsen -  søndag den 14. november i Kulturhuset

Sygehuspræsten Troels Laursen - torsdag den 28. oktober i Kulturhuset

 

Følgende aktiviteter, der har været aflyst på grund af corona-situationen, starter op:  

  • Madlavning for M/K starter op den 6. oktober.
  • Vågetjenestenen sker gennem plejecentre og hjemmeplejen.

Social-humanitær koordinator Elly Bjerring 30324916

Seniorvejleder Irene Buus 20830792

Formand Jens Peter Ellefsen 30748171

Kasserer og IT tovholder Edith Pedersen 20355095