Om Ældre Sagen Aaskov

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold.

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.
 
Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om lokalafdelingen og de arrangementer, vi tilbyder. Du kan også læse om dine muligheder for at få rådgivning og juridisk vejledning, se:

https://www.aeldresagen.dk/om-aeldresagen/find-og-kontakt-os/kontakt-os/raadgivning/raadgivning

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide