Andet

Vågetjenesten Helsingør

Gruppen består af frivillige, ofte med en faglig viden. Vi tilbyder vore hjælp til døende og pårørende. Vi kommer både på plejecentre og i private hjem.Vi er der for at holde i hånd, ryste pude eller give en tår vand. Vi udfører ikke plejearbejde. Se vores folder hos læger etc. samt på hjemmesiden.

Lokalafdeling

Helsingør

Hvem

For alle

Pris medlemmer

Gratis

Pris ikke medlemmer

Gratis

Hvornår

Hver dag – året rundt
kl. 00.00 - 23.59
Startdato: 01.09.2020

Tilmelding

Alice Graver, tlf. 42 15 91 31, Lis Bende Hansen, tlf. 40 13 23 51, eller Vågetelefonen tlf. 27 96 47 27.

Mødested

Bopæl eller plejehjem

Beskrivelse

CoronaVirus-tider og sommerferie.
Vi regner p.t. med, at vi kan starte op igen efter den 31. august


Vågetjenesten i Helsingør søger flere vågere m/k
Vi går ud og våger hos borgere både på Plejecentrene og i private hjem.


Vi våger ved døende, for at de ikke skal være alene i livets sidste timer.
Vi vil meget gerne have flere interesserede til vores Vågegruppe.
Ring meget gerne på tlf nr: 27964727
Her vil du få oplysninger om det frivillige vågearbejde.