Værgens vederlag

Sidst redigeret den 10.01.2019

Alle faste værger skal have vederlag for deres arbejde, og der er faste takster, der reguleres en gang årligt pr. 1. januar. Ret evt. henvendelse til Statsforvaltningen herom.

Professionelle værger aftaler vederlaget med Statsforvaltningen i forhold til arbejdets art og omfang.

Statsforvaltningen kan i forhold til taksterne forhøje vederlaget, hvis arbejdet er særligt omfattende. Det gælder også vederlag i forbindelse med etablering af værgemål.

Familiemedlemmer, der er beskikket som værger, kan kun undtagelsesvis få tilkendt vederlag.

Er man under samværgemål, skal man selv aftale vederlaget med samværgen og selv betale det.

Alle værger kan mod dokumentation få dækket, hvad de med rette har lagt ud i forbindelse med værgemålet, f.eks. kørselsudgifter, porto og udgifter til telefon.

Vederlaget betales af den, der er under værgemål, medmindre denne har en indtægt, der er mindre end 177.800 kr. (2019) og ikke har formue, herunder friværdi i ejerbolig, på over 75.000 kr. Indtægts-, men ikke formuegrænsen, reguleres hvert år 1. januar.

Indhold hentes