Værgens opgaver

Sidst redigeret den 01.04.2019

Værgen skal varetage interesserne for den, der er under økonomisk værgemål, som kun omfatter opgaver af økonomisk karakter.

Hvis værgemålet omfatter personlige forhold, er opgaverne typisk kontakt til offentlige myndigheder, stedfortrædende samtykke til behandling og flytning.

Værgen skal ikke løse opgaver af omsorgsmæssig karakter, f.eks. rengøring, indkøb og lignende.

Værgen skal sørge for, at indtægter anvendes til gavn for den, der er under værgemål, og at en eventuel dom om fratagelse af handleevne bliver tinglyst i Personbogen og for evt. fast ejendom.

Værgen skal sørge for, at formuen søges bevaret og giver et rimeligt udbytte. Er formuen over en vis størrelse, skal værgen sørge for, at midlerne bestyres i en forvaltningsafdeling tilknyttet en af de store banker. På www.civilstyrelsen.dk er der en fortegnelse over godkendte forvaltningsafdelinger.

Desuden har værgen pligt til at føre omhyggeligt regnskab over sin bestyrelse af formuen og over anvendelsen af indtægterne.

Værgen skal spørge den, der er under værgemål, før der træffes beslutning i vigtigere anliggender. Det gælder dog ikke, hvis den pågældende ikke forstår sagens betydning.

Værgen kan ikke give gaver på personens vegne uden samtykke fra Familieretshuset. Har gaven en ubetydelig værdi (f.eks. sædvanlige lejlighedsgaver), skal der dog ikke indhentes samtykke.

Værgen skal også have godkendelse til at træffe større økonomiske dispositioner, f.eks. køb og salg af fast ejendom, stiftelse af gæld eller lignende.

Herudover skal værgen have godkendelse til enhver usædvanlig disposition.

Er værgen i tvivl, om der er tale om en usædvanlig disposition, er det en god idé at spørge Familieretshuset.

Man kan klage over Familieretshuset afgørelser om bl.a. værgebeskikkelse, værgevederlag og forbrug af formue til:

Civilstyrelsen
tlf. 33 92 33 34, man-tor 10-15, fre 10-14
www.civilstyrelsen.dk

Indhold hentes