Værgens opgaver

Sidst redigeret den 14.01.2020

Værgen skal varetage interesserne for den, der er iværksat værgemål for og handle på personens vegne i de spørgsmål, som værgemålet omfatter.

Hvis værgemålet omfatter personlige forhold, kan opgaverne f.eks. være kontakt til offentlige myndigheder, at give stedfortrædende samtykke til sundhedsmæssig behandling, at klage over kommunale afgørelser og at søge aktindsigt i journaler.

Værgen skal ikke løse opgaver af omsorgsmæssig karakter, f.eks. rengøring, indkøb og lignende.

Hvis værgemålet omfatter økonomiske forhold skal værgen sørge for, at indtægter anvendes til gavn for den, der er under værgemål, og at en eventuel dom om fratagelse af handleevne bliver tinglyst i Personbogen og på evt. fast ejendom.

Værgen skal sørge for, at formuen søges bevaret og giver et rimeligt udbytte. Er formuen over en vis størrelse, skal værgen sørge for, at midlerne bestyres i en forvaltningsafdeling tilknyttet en af de store banker. På www.civilstyrelsen.dk er der en fortegnelse over godkendte forvaltningsafdelinger.

Desuden har værgen pligt til at føre omhyggeligt regnskab over sin bestyrelse af formuen og over anvendelsen af indtægterne.

Værgen skal spørge den, der er under værgemål, før der træffes beslutning i vigtigere anliggender. Det gælder dog ikke, hvis den pågældende ikke forstår sagens betydning.

Værgen kan ikke give gaver på personens vegne uden samtykke fra Familieretshuset. Har gaven en ubetydelig værdi (f.eks. sædvanlige lejlighedsgaver), skal der dog ikke indhentes samtykke.

Værgen skal også have godkendelse til at træffe større økonomiske dispositioner, f.eks. køb og salg af fast ejendom, stiftelse af gæld eller lignende.

Herudover skal værgen have godkendelse til enhver usædvanlig disposition.

Er værgen i tvivl, om der er tale om en usædvanlig disposition, er det en god idé at spørge Familieretshuset.

Man kan klage over Familieretshuset afgørelser om bl.a. værgebeskikkelse, værgevederlag og forbrug af formue til Civilstyrelsen.

På Civilstyrelsens hjemmeside kan man læse mere om værgens opgaver og pligter i ”Værgevejledning - en orientering for værger”.

Civilstyrelsen
tlf. 33 92 33 34, man-tor 10-15, fre 10-14
www.civilstyrelsen.dk

Indhold hentes