Værgemålets omfang

Sidst redigeret den 01.04.2019

Familieretshuset skal vurdere, om der er konkrete og aktuelle behov for et værgemål, og det må ikke være mere omfattende end nødvendigt.

Værgemålet kan tidsbegrænses og skal ændres, hvis behovet ændres, hvis der f.eks. sker bedring eller forværring af helbredet, eller formålet ikke længere er aktuelt.

Et værgemål kan etableres som et 'ad hoc værgemål', dvs. afgrænset til en enkelt personlig beslutning eller til at varetage et afgrænset økonomisk anliggende, f.eks. salg af bolig. I det tilfælde er der typisk også behov for et økonomisk værgemål, der omfatter administration af formue.

Hvis et personligt værgemål omfatter helbredsforhold, kan værgen give samtykke til lægelig behandling. Omfatter værgemålet ikke helbredsforhold, må spørgsmål om behandling løses efter reglerne om patienters retsstilling. Se Patienters retsstilling.

Indhold hentes