Hvornår kan der beskikkes en værge?

Sidst redigeret den 14.01.2020

Værgemål kan beskikkes for personer, der lider af  sindssygdom, svær demens, hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred, som gør vedkommende ude af stand til selv at tage hånd om sine personlige og/eller økonomiske forhold.

Der skal også være et aktuelt behov for en værge. Bliver den pågældendes forhold varetaget på betryggende vis på anden måde, beskikkes der ikke en værge. Det kan være tilfældet ved uformel varetagelse af personens interesser af pårørende eller social- og sundhedspersonale, hvor der foreligger en gyldig fuldmagt eller ved, at kommunen iværksætter pensionsadministration.

Der kan typisk være behov for en værge ved:

 • hussalg
 • indgåelse af lejeaftale
 • forvaltning af formue på over 75.000 kr.
 • administration af indtægter
 • tvivl om varetagelse af interesser

Her er der typisk tale om et økonomisk værgemål.

Der kan også være behov for en værge ved:

 • flytning
 • kontakt til offentlige myndigheder
 • helbredsforhold
 • tvivl om varetagelse af interesser
 • uenighed blandt nære pårørende
 • dårligt fungerende samarbejde mellem pårørende og social- og sundhedspersonale.

Her er der tale om et personligt værgemål.
Om flytning uden samtykke - f.eks. til plejebolig - se afsnit herom under Bolig - Ældreboliger.

Indhold hentes