Pensionsadministration

Sidst redigeret den 09.01.2018

Hvis kommunen skønner, at en pensionist ikke kan administrere sin pension, fordi der f.eks. har været eksempler på, at vedkommende ikke kan magte sin økonomi, kan kommunalbestyrelsen beslutte, hvordan pensionen skal udbetales.

Pensionsadministration må ikke forveksles med den situation, hvor en person indgår en aftale med personalet, f.eks. i et bofællesskab eller et ældrecenter om, at personalet administrerer vedkommendes økonomi. Her er der tale om en frivillig aftale, der dog kræver, at den pågældende har sin handleevne i behold på det tidspunkt, hvor aftalen indgås (se afsnittet Hvad er et værgemål?).

Pensionsadministration varetages af kommunen, der giver Udbetaling Danmark meddelelse om afgørelsen eller aftalen.

Det er kun den sociale pension, der kan administreres på denne måde. Har den pågældende andre indtægter eller formue, der kræver administration, må der iværksættes et værgemål, hvis der ikke er udstedt en gyldig fuldmagt herom.

Pensionsadministration kan være et alternativ til et økonomisk værgemål, hvis der ikke er indtægter ud over den sociale pension. Der kan ikke iværksættes pensionsadministration, hvis der allerede er iværksat værgemål.

Indhold hentes