Hvis sygdom rammer

Sidst redigeret den 12.01.2022

Hvis man af en eller anden grund ikke længere er i stand til at varetage sine interesser og træffe de beslutninger, man har brug for, kan det blive nødvendigt, at andre må træffe beslutningerne på éns vegne. Det kan være aktuelt i tilfælde af fremskreden demens, alvorlig hjerneskade eller en ulykke.

Det kan f.eks. dreje sig om muligheden for at hæve penge i banken, opsige lejemål, sælge ejendom, handle på internettet, optage lån, kontakte offentlige myndigheder, klage over afslag på sociale ydelser og anmode om aktindsigt.

Man kan som udgangspunkt ikke handle på en anden persons vegne, heller ikke selv om man er nærmeste pårørende. Det kræver et juridisk grundlag.

På nogle områder er der lovgivet om retten til at handle på andres vegne, men hvis der ikke er særlige regler, kan det være nødvendigt at få beskikket en værge, hvis man ikke selv i tide har givet andre fuldmagt til at varetage sine forhold.

 

Indhold hentes