Hvis sygdom rammer

Sidst redigeret den 10.01.2019

Det er muligt at handle på en anden persons vegne - personligt og økonomisk - hvis personen ikke længere selv kan, f.eks. på grund af demens, blodpropper eller anden alvorlig svækkelse. Det kan ske ved, at man iværksætter værgemål for personen.

Man kan foregribe et værgemål ved - i tide  - at udstede fuldmagt(er) til et familiemedlem eller anden nær pårørende, så denne kan handle på éns vegne, hvis man selv bliver ude af stand til varetage sine interesser.

En ægtefælle eller anden nær pårørende kan nemlig ikke med juridisk gyldighed varetage personens interesser blot på grundlag af slægtsforholdet.

Dette kapitel handler om, på hvilke måder man kan træffe beslutninger og udføre nødvendige økonomiske og personlige handlinger for en person, der har mistet evnen til at tage vare på sig selv.

Indhold hentes