Andre fuldmagter

Sidst redigeret den 10.01.2019

Bankfuldmagt
Man kan udstede en bankfuldmagt, hvor man giver sin fuldmægtig (via fuldmægtigens egen NemId)  ret til at varetage sine bankforhold. Det kan f.eks. være at disponere over ens konti og depoter. 

Bankfuldmagten oprettes i den pågældende bank af fuldmagtsgiver personligt. Fuldmagten kan udstedes til en eller flere fuldmægtige, så der f.eks. skal to fuldmægtige til i forening at gennemføre en overførsel eller betaling. Hvis de to fuldmægtige ikke er enige om en disposition, kan fuldmagten blive virkningsløs.

Det er en god ide at oprette en bankfuldmagt. Det kan især være en god løsning for enlige, der gerne vil sikre sig, at en anden person kan handle, hvis man ikke selv er i stand til det.

Fuldmagt til at handle digitalt
En person, der ikke kan betjene sig selv digitalt i forhold til offentlige myndigheder, kan give en pårørende, en advokat eller plejepersonale fuldmagt til at ansøge digitalt om en ydelse eller hjælpe med en sag. Det kan være aktuelt, hvis personen ikke har NemId. 

De enkelte myndigheder kan have forskellig praksis med hensyn til fuldmagter. Nogle myndigheder kræver digital fuldmagt, mens man i forhold til andre skal bruge en blanket eller papirfuldmagt. Man kan læse om muligheder for fuldmagter på www.borger.dk.

Læs mere i kapitlet Digitalisering.

Indhold hentes