Betalingsservice

Sidst redigeret den 14.01.2020

Mange betaler regninger over BetalingsService, så de betales til tiden.

Når man skal tilmelde en regning til BetalingsService, skal man angive PBS-nr., Deb.gr.nr. og BS-kundenummer. De står på det girokort, man modtager. Tilmeldingen kan ske via netbank, eller man kan tilmelde en regning til betalingsservice ved at aflevere den i sin bank.

Betalingsordningen ophører ikke, hvis man mister handleevnen og ikke længere er i stand til at tage vare på sin økonomi.

Det kan være en ulempe, hvis man ikke er i stand til at kontrollere udskrifter fra BetalingsService og sikre, at der er dækning på kontoen.

I den situation kan man have behov for hjælp fra sine nærmeste eller en værge til at foretage kontrollen.

Selv om man ikke udsteder en fuldmagt til en pårørende, kan man ved kontakt til sin bank give en pårørende læseadgang til sin konto, så den pårørende kan yde den fornødne hjælp og kontrol, uden at vedkommende derved får adgang til at disponere over kontoens midler.

Indhold hentes