Visitation og opfølgning

Sidst redigeret den 10.01.2019

Den sygemeldte skal ud fra de indhentede oplysninger visiteres til opfølgning efter kategori 1, 2 eller 3:

  1. Der forventes fuld raskmelding mindre end 8 uger fra første fraværsdag. Der er ingen krav til opfølgning.
  2. Der forventes fuld raskmelding senere end 8 uger fra første fraværsdag. Den første opfølgningssamtale skal finde sted senest efter 8       uger og derefter hver 4. uge.
  3. Der forventes fuld raskmelding senere end 8 uger regnet fra første fraværsdag og der er, udover de helbredsmæssige forhold, andre udfordringer i forhold til den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejdet.  

Sagen skal behandles i rehabiliteringsteamet senest inden for 4 uger efter visitationen. 

Til brug for teamets behandling af sagen udarbejder kommunen rehabiliteringsplanens forberedende del sammen med den sygemeldte.
Kommunen skal ud fra indstillingen fra rehabiliteringsteamet iværksætte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, og den sygemeldte skal tilknyttes en gennemgående og koordinerende sagsbehandler.

En sygemeldt kan kun være i kategori 1 i de første 8 uger. Ved fortsat sygdom skal der foretages en revisitation.

Sygemeldte har efter første opfølgningssamtale mulighed for, at booke samtaler digitalt via jobnet. Samtalen skal bookes inden for den fastsatte frist, hvis der er ledige tider. Udeblivelse fra samtalen sidestilles med en skriftlig orientering fra kommunen og kan få konsekvenser for sygedagpengene.

Som led i overvejelserne om at fastholde en person på arbejdsmarkedet skal man være opmærksom på de støtteordninger, der findes for personer med handicap/nedsat arbejdsevne.

Ordningerne gælder for lønmodtagere, selvstændigt erhvervsdrivende og personer under uddannelse.

Jobcentrets konsulenter kan hjælpe med information om støttemulighederne. Se www.bmhandicap.dk, kompenserende ordninger og læs mere i afsnit om fleksjob - og andre jobs på særlige vilkår

Er der tale om alvorlig sygdom og livstruende sygdom, hvor det ikke er hensigtsmæssigt med kontakt til den sygemeldte, foregår opfølgningen uden kontakt til den sygemeldte (standby).

Fast-track ordning
Arbejdsgivere og sygemeldte borgere kan anmode kommunen om en tidlig opfølgning, hvis sygefraværet forventes at vare mere end 8 uger. Fast track er en frivillig ordning.

Anmodningen skal ske inden for de første 5 uger af sygefraværet.

Kommunen skal afholde den første opfølgningssamtale senest 2 uger efter anmodningen om tidlig opfølgning.

Hvis det er arbejdsgiveren, der har anmodet om hurtig opfølgning, kan lønmodtageren modsætte sig det. Så sker opfølgningen senest inden 8 uger fra første fraværsdag.

Indhold hentes