Revalidering

Sidst redigeret den 09.01.2018

Satser 2018 revalideringsydelse Fyldt 30 år, eller u/30 år og forsørger i eget hjem:  18.645 kr. pr. md Over 25 år (Ikke forsørgelsespligt):  11.282 kr. pr. md. Under 25 år (bor ikke hos en eller begge forældre):  7.272 kr. pr. md.

Har man begrænsninger i sin arbejdsevne og andre erhvervsrettede aktiviteter ikke er tilstrækkelige til, at man kan klare sig selv, kan man få tilbudt revalidering, der kan give mulighed for, at man kan fastholdes på arbejdsmarkedet. Revalidering kan f.eks. bestå af omskoling, uddannelse og virksomhedspraktik.

For at kunne tage stilling til, om revalidering er den rigtige løsning, skal kommunen udfærdige en rehabiliteringsplan.

Kommunen skal, i samarbejde med revalidenden, fastlægge en jobplan ud fra den enkeltes forudsætninger og behov, samt indeholde de foranstaltninger, der skal iværksættes for at revalidenden kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Revalidering iværksættes når jobplanen er fastlagt og kan indeholde arbejdsprøvning, oplæring og optræning i en virksomhed, virksomhedsrevalidering eller uddannelse.

Under revalidering modtager revalidenden en skattepligtig revalideringsydelse. Derudover ydes tillæg for særlige udgifter, der følger af uddannelse eller handicap.

Revalideringsydelsen er uafhængig af en evt. ægtefælles indtægt og formue.

Læs mere om revalidering - www.borger.dk.

Indhold hentes