Revalidering

Sidst redigeret den 23.07.2019

Satser 2019 revalideringsydelse Fyldt 30 år, eller u/30 år og forsørger i eget hjem:  18.878 kr. pr. md Over 25 år (Ikke forsørgelsespligt):  11.423 kr. pr. md. Under 25 år (bor ikke hos en eller begge forældre):  7.363 kr. pr. md.

Har man begrænsninger i arbejdsevnen og andre erhvervsrettede aktiviteter ikke er tilstrækkelige til, at man kan klare sig selv, kan man få tilbudt revalidering, der f.eks. kan bestå af omskoling, uddannelse og virksomhedspraktik. 

For at kunne tage stilling til om revalidering er den rigtige løsning, skal kommunen udfærdige en rehabiliteringsplan.

Revalidender har både en ”Min Plan” og den forberedende del af rehabiliteringsplanen. Se endvidere under afsnittet i Kontanthjælp – Betingelser ”Min Plan”. Revalidering kan ikke standses med tilbagevirkende kraft.

Før jobcenteret træffer afgørelse om ændring, forlængelse eller ophør af de tilbud der fremgår af ”Min Plan” skal den forberedende rehabiliteringsplan opdateres ellers kan det betyde , at afgørelser om tilbud og aktiviteter er ugyldige.

I samarbejde med revalidenden, fastlægges en jobplan ud fra den enkeltes forudsætninger og behov. Planen skal indeholde de foranstaltninger, der skal iværksættes for at revalidenden kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Revalidering iværksættes når jobplanen er fastlagt og kan indeholde arbejdsprøvning, oplæring og optræning i en virksomhed, virksomhedsrevalidering eller uddannelse.

Under revalidering modtager revalidenden en revalideringsydelse i op til 5 år. Derudover ydes tillæg for særlige udgifter, der følger af uddannelse eller handicap.

Hvis man får dækket sine leveomkostninger efter anden lovgivning, kan man ikke samtidig få revalideringsydelse. Revalideringsydelsen nedsættes, hvis man modtager indtægter fra andet arbejde, hvis disse overstiger 12.000 kr. pr. år.

Deltager man i virksomhedsrevalidering, modregnes revalideringsydelse eller løn fra arbejdsgiver i form af den mindste overenskomstmæssige praktik-, elev- eller lærlingeløn eller mindste overenskomstmæssige løn. Er lønnen lavere end revalideringsydelsen yder kommunen et tilskud op til niveauet for revalideringsydelsen.

Revalideringsydelsen er uafhængig af en evt. ægtefælles indtægt og formue.

Læs mere om revalidering - www.borger.dk.

Indhold hentes