Partshøring

Sidst redigeret den 14.01.2020

I forbindelse med ophør af sygedagpenge skal kommunen partshøre den sygemeldte, så denne får mulighed for at kontrollere om beslutningen er truffet på det rigtige grundlag. Man har mulighed for at komme med egne oplysninger til sagens belysning.

Hvis kommunen ikke foretager partshøring kan det medføre, at afgørelsen er ugyldig.

Indhold hentes