Ophør af sygedagpenge

Sidst redigeret den 23.07.2019

Ret til sygedagpenge ophører, hvis den sygemeldte uden rimelig grund ikke medvirker ved kommunens opfølgning, afviser lægebehandling eller forhaler helbredelse. Udbetaling genoptages dagen efter det tidspunkt, hvor betingelserne på ny er opfyldt, hvis det sker indenfor 4 uger.

Er man stadig syg kan sygeopfølgningen fortsætte, hvis man er berettiget til kontanthjælp eller, hvis man på grund af evt. formue eller ægtefælles/samlevers indkomst ikke er berettiget til kontanthjælp.

Ved sygedagpengeperiodens udløb skal sagen revurderes efter 22 uger. Hvis perioden ikke kan forlænges, og man fortsat er uarbejdsdygtig, overgår man til jobafklaringsforløb. Sygedagpengene ophører og i stedet udbetales ressourceforløbsydelse.

Man har ret til at afvise lægebehandling uden at det får indflydelse på ens ret til sygedagpenge. Sagen skal ikke længere forelægges for en sundhedskoordinator, når lægebehandling afvises.


Indhold hentes