Ophør af sygedagpenge

Sidst redigeret den 10.01.2019

Ret til sygedagpenge ophører, hvis den sygemeldte uden rimelig grund ikke medvirker ved kommunens opfølgning, afviser lægebehandling eller forhaler helbredelse. Udbetaling genoptages dagen efter det tidspunkt, hvor betingelserne på ny er opfyldt, hvis det sker indenfor 4 uger.

Er man stadig syg kan sygeopfølgningen fortsætte, hvis man er berettiget til kontanthjælp eller, hvis man på grund af evt. formue eller ægtefælles/samlevers indkomst ikke er berettiget til kontanthjælp.

Ved sygedagpengeperiodens udløb skal sagen revurderes efter 22 uger. Hvis perioden ikke kan forlænges, og man fortsat er uarbejdsdygtig, overgår man til jobafklaringsforløb. Sygedagpengene ophører og i stedet udbetales ressourceforløbsydelse.

I en forsøgsperiode til og med 30.06.2019 mister den sygemeldte dog ikke retten til sygedagpenge, hvis denne ikke ønsker at modtage lægebehandling, som man ikke er tryg ved f.eks. operation for diskusprolaps, medicinering med antidepressiv medicin eller ECT-behandling. Kommunen vil herefter forelægge sagen for sundhedskoordinatoren, som vil lave en ekstra faglig vurdering. Den sygemeldte kan afvise den behandling som sundhedskoordinatoren anbefaler uden at miste retten til sygedagpenge. Forsøget gælder alene lægebehandling i snæver forstand. F.eks. er genoptræning efter operation eller behandling hos fysioterapeut eller psykolog ikke omfattet af forsøget.

Indhold hentes