Læge- og mulighedserklæring

Sidst redigeret den 14.01.2020

Lægeerklæring
Kommunen afgør hvilke lægeerklæringer, der skal indhentes. Hvis sygefraværet forventes at vare længere end 8 uger, skal kommunen indhente en lægeattest fra den sygemeldtes praktiserende læge.

Attesten skal indeholde lægens vurdering af den sygemeldtes muligheder for at arbejde samt eventuelle behov for skånehensyn.

Den sygemeldte skal medvirke til udarbejdelsen af lægeattesten.

Mulighedserklæring
Arbejdsgiveren skal indkalde den sygemeldte til en samtale senest 4 uger efter første sygedag.

I den forbindelse kan der udarbejdes en mulighedserklæring i samarbejde med den sygemeldte, hvis arbejdsgiveren ønsker dokumentation for uarbejdsdygtighed, prognose for raskmelding og afklaring af mulige skåneinitiativer.

Når en arbejdsgiver ønsker en mulighedserklæring, skal den sygemeldte indkaldes til en samtale på arbejdspladsen.

Den sygemeldte kan tage en tillidsrepræsentant eller en anden bisidder med til samtalen. Man har ikke pligt til at deltage i samtalen, men manglende medvirken kan få konsekvenser for retten til sygedagpenge.

En sygemeldt lønmodtager kan bede sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan, hvis der ikke er udsigt til tilbagevenden til arbejdet indenfor 8 uger. Planen skal beskrive, hvordan lønmodtageren hurtigst muligt kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdspladsen. En eventuel fastholdelsesplan skal indgå i kommunens opfølgning.

Indhold hentes