Klage

Sidst redigeret den 14.01.2020

Kommunens afgørelse om sygedagpenge kan indbringes for Ankestyrelsen.

Klagen skal sendes til kommunen inden 4 uger efter man har modtaget afgørelsen. Kommunen har herefter en frist for genvurdering af sagen inden for 4 uger.

Hvis kommunen ikke ændrer sin afgørelse, sender kommunen klagen videre til Ankestyrelsen.

Indhold hentes