Betingelser for sygedagpenge

Sidst redigeret den 09.01.2018

Sygedagpenge er økonomisk kompensation til sygemeldte erhvervsaktive personer.

Lønmodtagere, ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge og selvstændige erhvervsdrivende kan få sygedagpenge.

Det er en betingelse, at man opholder sig i Danmark eller beskattes i Danmark af indtægten fra det job man sygemeldes fra. Der er undtagelser fra opholds- og beskatningsreglerne. Spørg sygedagpengeafdelingen i kommunen.

Man skal have været tilknyttet arbejdsmarkedet de sidste 26 uger inden sygemeldingen og i den periode have været beskæftiget i mindst 240 timer, hvis man ikke får sygedagpenge eller løn fra arbejdsgiver under sygdom.

For at få udbetalt sygedagpenge fra sin arbejdsgiver i arbejdsgiverperioden er det en betingelse, at man har været ansat hos arbejdsgiveren i de sidste 8 uger og i den periode været beskæftiget i mindst 74 timer.

Sygedagpengene beregnes på grundlag af timelønnen med evt. tillæg fratrukket arbejdsmarkedsbidrag. Har man en timeløn under den maksimale sats får man sygedagpenge svarende til den hidtidige løn.

Arbejdsløse medlemmer af en a-kasse, der sygemeldes har ret til sygedagpenge med et beløb svarende til arbejdsløshedsdagpengene. Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag.

Sygemeldte har ikke ret til sygedagpenge på søgnehelligdage, som er helligdage, der ikke falder på en søndag f.eks. 2. påskedag.

I en forsøgsperiode har nogle kommuner fået tilladelse til, at der igangsættes en mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats overfor borgeren. Se mere på www.star.dk

Ferie og sygedagpenge
Man kan som udgangspunkt ikke holde ferie når man er sygemeldt. Hvis ferien ikke er aftalt med arbejdsgiver eller kommunen betragtes ferien som en raskmelding. Søger man så om sygedagpenge efter ferien betragtes det som en ny sygemelding, hvor betingelserne for at modtage sygedagpenge og beskæftigelse skal være opfyldt.

Hvis man vil opholde sig et andet sted end i sin bolig skal man tale med jobcentret om de konkrete muligheder.

Har man på grund af sygdom ikke haft mulighed for at holde ferie inden ferieåret udløber, kan man i visse tilfælde få udbetalt feriepenge uden at holde ferie og samtidigt oppebære sygedagpenge.

Indhold hentes