Arbejdsgiverperiode

Sidst redigeret den 27.03.2020

Som følge af Coronavirus/Covid19 i Danmark er der indført midlertidig lovgivning og tiltag. Det betyder, at der er følgende ændringer til dette afsnit: Der er vedtaget en lov med tilbagevirkende kraft fra 27. februar 2020, som går ud på, at arbejdsgivere og selvstændige kan få udvidet ret til sygedagpenge og arbejdsgiverrefusion.

Det betyder, at arbejdsgivere og selvstændige får ret til refusion eller sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis uarbejdsdygtigheden skyldes COVID-19, både på grund af egen sygdom, men også hvis man efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne, skal opholde sig i hjemmet i karantæne, hvis borgeren antages at kunne være smittebærer af COVID-19.

I de første 30 dage skal arbejdsgiveren som hovedregel udbetale sygedagpenge til den sygemeldte. Herefter overtager kommunen udbetalingen.

Får den sygemeldte løn under sygdom, udbetales sygedagpengene til arbejdsgiveren.

Lønmodtagere, der ikke har ret til løn under sygdom, får udbetalt sygedagpenge fra første fraværsdag.

Indhold hentes