Arbejdsgiverperiode

Sidst redigeret den 12.06.2020

Som følge af Coronavirus/Covid19 i Danmark er der indført midlertidig lovgivning og tiltag. Det betyder, at der er følgende ændringer til dette afsnit: Der er vedtaget en lov med tilbagevirkende kraft fra 27. februar 2020, som går ud på, at arbejdsgivere og selvstændige kan få udvidet ret til sygedagpenge og arbejdsgiverrefusion.

Det betyder, at arbejdsgivere og selvstændige får ret til refusion eller sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis uarbejdsdygtigheden skyldes COVID-19, både på grund af egen sygdom, men også hvis man efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne, skal opholde sig i hjemmet i karantæne, hvis borgeren antages at kunne være smittebærer af COVID-19.

Det er desuden vedtaget, at borgere der er i risikogruppen for smitte og deres pårørende, kan få sygedagpenge.

Arbejdsgivere får desuden ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der vurderes at være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19.

Den midlertidige refusion gælder i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller arbejdsopgaverne på en sådan måde, at arbejdet kan udføres efter sundhedsstyrelsens anbefalinger. Denne mulighed gælder fra 20. maj og ind til 31. august 2020, uanset om man er, eller bliver omfattet af revurderingstidspunktet.

I de første 30 dage skal arbejdsgiveren som hovedregel udbetale sygedagpenge til den sygemeldte. Herefter overtager kommunen udbetalingen.

Får den sygemeldte løn under sygdom, udbetales sygedagpengene til arbejdsgiveren.

Lønmodtagere, der ikke har ret til løn under sygdom, får udbetalt sygedagpenge fra første fraværsdag.

Indhold hentes