Sundhedsplaner og sundhedsaftaler

Sidst redigeret den 14.01.2020

Regionerne skal hver fjerde år udarbejde en sundhedsplan, der omfatter sundhedsvæsenet samt planer om forebyggelse og fremme af sundheden. Planen skal også gøre rede for, hvordan samarbejdet med kommunerne, praktiserende læger og speciallæger er tilrettelagt. Sundhedsplanen fås i regionen.

Regioner og kommuner skal endvidere indgå sundhedsaftaler på følgende indsatsområder:

  • forebyggelse
  • behandling og pleje
  • genoptræning og rehabilitering og
  • sundheds-it og digitale arbejdsgange.

Tværgående temaer er:

  • arbejdsdeling og samarbejde
  • koordination af kapacitet
  • inddragelse af patienter og pårørende
  • lighed i sundhed
  • dokumentation, forskning, kvalitetsudvikling og patientsikkerhed.

Aftalerne skal godkendes af Sundhedsstyrelsen.

Indhold hentes