Influenza og Pneumokok vaccination

Sidst redigeret den 02.07.2020

Influenza
Influenza medfører hvert år stor sygelighed i befolkningen med stigning i hospitalsindlæggelser og dødelighed til følge. De alvorlige tilfælde rammer især ældre og personer med visse kroniske sygdomme.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at følgende personer bliver vaccineret mod influenza

 • er fyldt 65 år inden den 15. januar 2020
 • er førtidspensionist
 • er under 65 år med en kronisk sygdom, svær overvægt eller anden alvorlig sygdom
 • er gravid i 2. eller 3. trimester eller
 • er i kontakt til en person i husstanden, som lider af et meget svækket immunforsvar.

Kronisk sygdom omfatter efter lægelig vurdering

 • lungesygdom
 • hjerte-karsygdom
 • sukkersyge
 • medfødt eller erhvervet immundefekt
 • påvirket respiration grundet nedsat muskelkraft
 • lever- nyresvigt.

Vaccinationen er kun gratis, hvis den foretages i perioden fra 1. november til den 15. januar. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt gælder tilbuddet frem til udgangen af februar.

Det er frivilligt, hvordan man organiserer vaccinationen i kommunerne. Dog skal vaccinationen foretages af en læge eller en anden på dennes ansvar, f.eks. en sygeplejerske. Mange af Ældre Sagens lokalafdelinger er med til at arrangere den gratis vaccination.

Man kan spørge sin læge om, hvor man kan blive vaccineret i sit lokalområde. 

Pneumokok

Pneumokok-bakterien kan være årsag til alvorlige sygdomme som lungebetændelse.

De alvorlige tilfælde rammer især ældre og visse personer med kroniske sygdomme. Derfor tilbydes gratis vaccination mod pneumokker til særligt udsatte personer.

Formålet er at forbedre sundheden for sårbare borgere samt forhindre at sundhedsvæsenet bliver overbelastet i forhold til epidemien med Covid-19/Corona.

Vaccinationen skal foretages af en læge eller af en anden person på dennes ansvar.

Vaccinatione er gratis for:

1. Beboere på plejehjem og i plejeboliger. Samt for beboere på botilbud.

2. Personer, der er fyldt 65 år.

3. Personer, som har en kronisk lidelse, efter lægefaglig vurdering:
a) kroniske lungesygdomme
b) hjerte-karsygdomme
c) diabetes 1 og 2
d) kroniske leversygdomme
e) kroniske nyresygdomme
f) manglende eller dysfunktion af milten
g) påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
h) medfødt eller erhvervet immundefekt
i) liquorlækage
j) personer der tidligere har haft pneumokosygdom
k) personer med Cochlear implantation
l) personer med stamcelletransplantation
m) personer med organtransplantation.

Derudover tilbydes vaccinationen til børn og unge under 18 år, som har kritiske sygdomme.

Kontakt egen læge for yderligere.

Indhold hentes