Ernæringspræparater

Sidst redigeret den 14.01.2020

Regionen yder tilskud til sondeernæring og visse andre ernæringspræparater, hvis det tilskudsberettigede præparat er ordineret af en læge i forbindelse med sygdom eller alvorlig svækkelse.

Der ydes et tilskud på 60% af ernæringspræparatets pris. De resterende 40% i egenbetaling svarer gennemsnitligt til udgiften for almindelig kost.

Der ydes 60% i tilskud til remedier til sondeernæring. Patienter, der er i kontakt med hjemmesygeplejen eller bor på plejehjem eller i plejebolig, får leveret de nødvendige remedier gratis.

Tilskuddet er uafhængigt af indkomst- og formueforhold.

Indhold hentes