Bindende svar

Sidst redigeret den 14.01.2020

Hvis man ikke er sikker på, hvilke skattemæssige konsekvenser en gennemført eller påtænkt fremtidig økonomisk disposition vil få, kan man mod et gebyr på 400 kr. få et bindende svar, som virksomhed eller privatperson.

SKAT skal følge svaret ved efterfølgende behandling af det beskrevne forhold, når dispositionen er foretaget i fuld overensstemmelse med forespørgslen.

En anmodning om bindende svar, der kun har teoretisk interesse, eller hvor alternative muligheder ønskes belyst (skattetænkning), vil blive afvist.

Anmodning om bindende svar skal være skriftlig og indgives til SKAT, og samtidig skal gebyret betales.

Man bør have væsentlige eller tungtvejende grunde til at benytte sig af denne mulighed, ligesom man skal være helt sikker på, at beskrivelsen indeholder samtlige relevante forhold. Svaret gælder højst i 5 år.

Indhold hentes