Statsforvaltningen

Sidst redigeret den 10.01.2019

Statsforvaltningen er en statslig myndighed, som bl.a. varetager sager om værgemål, ikraftsættelse af fremtidsfuldmagter, separation, skilsmisse og ægtefællebidrag.

Statsforvaltningen har 9 lokale kontorer rundt i landet:

  • Aabenraa (hovedkontor)
  • Aalborg
  • Aarhus
  • Rønne
  • København
  • Nykøbing Falster
  • Odense
  • Ringkøbing og
  • Ringsted

Man har i flere tilfælde mulighed for selv at vælge, hvor ens sag skal behandles, hvis man har brug for at møde op i Statsforvaltningen.

Se www.statsforvaltningen.dk eller ring på tlf. 72 56 70 00 for nærmere oplysning om adresser og åbningstider samt deres mange sagsområder.

Digital post kan sendes via den digitale postkasse. På den måde kan man sende e-mails som 'sikker post', dvs. at alle e-mails er signerede og krypterede.

Hvis man ikke har mulighed for at skrive fra sin digitale postkasse, kan man i stedet skrive en e-mail til post@statsforvaltningen.dk

Man kan også skrive almindeligt brev, men vær opmærksom på altid kun at sende kopier af dokumenter - aldrig originaler - da al indgående post scannes ind og makuleres.

Statsforvaltningen
Storetorv 10
6200 Aabenraa

Fra 1. april 2019 sker en omfattende omlæggelse af sagsbehandlingen i familieretlige sager. Meningen er at skabe et nyt enstrenget og sammenhængende familieretligt system med oprettelse af et Familieretshuset som en ny offentlig myndighed. 

Samme dag nedlægges Statsforvaltningen, og fremover skal Familieretshuset tillige behandle sager om bl.a. værgemål, fremtidsfuldmagter og sager om flytning til plejebolig uden samtykke. Familieretshusets afdelinger placeres i Statsforvaltningens 9 afdelinger.

 

 

 

 

 

 

 

Indhold hentes