Valg af produkter

Sidst redigeret den 14.01.2020

Når økonomien skal tilrettelægges, er det vigtigt at vælge fordelagtige produkter, der er lettest at overskue og administrere, hvis der er få af dem.

Inden man beslutter sig for et produkt, bør man undersøge omkostninger, afkast (rente), og hvilken risiko produktet har. Jo mere kompliceret produktet er, jo mere bør man vide om det, inden man køber det.

Har man fælles økonomi med ægtefælle eller samlever, bør man også tage med i sine overvejelser, om hver af parterne kan administrere økonomien, hvis den ene bliver ude af stand til det.

Priserne på bankydelser og produkter svinger meget fra bank til bank. Oplysninger om rentesatser og sammenligninger af bankernes priser kan ses på www.mybanker.dk og www.pengepriser.dk

Når man udfærdiger sit overblik, vil man som regel konstatere, at der kun er brug for en bankkonto og måske en kassekredit eller et realkredit- eller banklån. Ved at begrænse sig til få produkter vil man spare møder med banken, undgå overvejelser og utryghed og besværet med at sætte sig ind i komplicerede regler om mange produkter.

Grundlæggende er der kun brug for en bankkonto, hvor overskud kan placeres. Med underskud i økonomien er der brug for en konto, hvor man kan skylde penge, f.eks. en kredit eller et lån.

Overvejer man andet end at spare op på bankkonto eller afvikle gæld, f.eks. at købe værdipapirer og indskyde på pensionsopsparing, bør beslutningen træffes på baggrund af en grundig analyse over mulighederne for bedre afkast, den risiko man løber og besværet det indebærer.

Se også afsnit Overblik og tilrettelæggelse.

Indhold hentes