Obligationer og investeringsbeviser

Sidst redigeret den 14.01.2020

Mange forbinder obligationer med real-, stats- og skibskreditobligationer. Men begrebet dækker også over mere risikable obligationer.

Virksomheder kan udstede obligationer og lande med høj rente og vækst udsteder også obligationer. Disse obligationer kan være risikable, hvis udstederne f.eks. ikke kan betale lånene tilbage, ligesom man skal være opmærksom på valutarisikoen, hvis obligationen er udstedt i et andet lands valuta.

Normalt betragter man danske realkreditobligationer og danske statsobligationer som ret sikre.

Der er dog en kursrisiko forbundet med obligationer. Hvis renten stiger, falder kursen. Jo længere løbetid obligationen har, jo større er kursrisikoen. Køber man en obligation med 30 års løbetid og senere får brug for at sælge den - måske efter flere år - vil tabet ofte udgøre 10% eller mere af værdien, selvom renten kun er steget med 1%.

Kursen på obligationer med kort tid til udløb vil normalt nærme sig 100, som er den kurs, den bliver indløst til, når den udløber. Derfor vil værdien af obligationer med kort løbetid ikke falde ret meget, hvis renten stiger med 1%. Det er den forskel på kursfølsomhed, som betegnes som kursrisikoen.

Normalt vil realkreditobligationer give et større afkast end det, man kan opnå på en tilsvarende bankkonto. For tiden er renten negativ på realkreditobligationer. Kun realkreditobligationer med meget lang løbetid har en lav positiv rente. Derfor vælger flere at lade pengene stå på bankkonto til ingen rente eller vælger et tilbud i en Internetbank. Se afsnittet - Bankkonto.

Derved får man den bedste sikkerhed, hvis beløbet er dækket af garantien på ca. 745.000 kr.

Mange vælger at investere i obligationer via investeringsforeninger, da bankerne normalt tilråder denne investeringsform. Omkostningerne er høje, og der kan spares penge ved selv af købe obligationerne.

Banken beregner sig omkostninger ved handlerne og et årligt gebyr. Investeringsforeningerne beregner sig også omkostninger, der generelt er vanskelige at gennemskue.

Bankerne har endvidere kontrollen over de fleste investeringsforeninger, og selvom det er en forening, har medlemmerne reelt ingen indflydelse.

Da investeringsforeningen køber de samme obligationer, som man selv kan købe, vil afkastet af investeringsbeviserne over tid blive lavere på grund af større omkostninger.

Risikoen forbundet med investeringsbeviserne er normalt højere, da de skal sælges til dagskurs, hvorimod obligationer udløber til kurs 100 på et tidspunkt.

Med f.eks. realkreditobligationer kan man på købstidspunktet beregne, hvor stort afkast man vil få, da man kender udtrækningstidspunktet, hvor de udbetales til kurs 100

Indhold hentes