NemKonto

Sidst redigeret den 14.01.2020

Alle, der bor i Danmark, skal have en NemKonto. Det er typisk den bankkonto, man har i forvejen.

På NemKonto indsættes udbetalinger fra det offentlige til borgerne. Mange private virksomheder, f.eks. forsikringsselskaber og pensionskasser, har også tilsluttet sig ordningen.

Det betyder ikke noget, at man ikke har sin egen konto, f.eks. fordi man deler konto med sin ægtefælle. Offentlige ydelser, f.eks. folkepension, overføres til den fælles konto, som så er ens NemKonto.

Alle har ret til at få oprettet en Nemkonto. Banken må ikke afvise oprettelsen med den begrundelse, at man har gæld til f.eks. en anden bank eller et realkreditinstitut.

Bankens afvisning skal være sagligt og individuelt begrundet. Man bør få en afvisning skriftligt, da pengeinstitutankenævnet derefter vil kunne vurdere afvisningen.

Offentlige og private virksomheder kan kun overføre penge til NemKontoen. De kan hverken trække penge fra den eller se bevægelser på kontoen.

Man kan fravælge at få udbetalt penge via NemKonto. Det er også muligt at få udbetalt en offentlig ydelse til en anden konto. Man skal i så tilfælde kontakte den udbetalende offentlige myndighed.

NemKonto
tlf. 44 60 63 68
www.nemkonto.dk

Indhold hentes