Bankkonto

Sidst redigeret den 10.01.2019

Det sikreste sted at placere sine penge er på en bankkonto, da indeståendet i den enkelte bank er garanteret op til 100.000 Euro - ca. 745.000 kr. per person.

Har man fælleskonto med f.eks. sin ægtefælle, hvor begge er kontohavere, dækker garantien for hver af parterne, således med 200.000 Euro - ca. 1.490.000 kr.

Man skal huske at medtage utilskrevne renter, når man planlægger størrelsen af det beløb, man vil indskyde. Dette for at undgå, at indeståendet overskrider dækningerne, når renterne tilskrives.

Normalt vil en hensigtsmæssig tilrettelæggelse bestå af en bankkonto, hvor man sætter penge ind til dækning af løbende udgifter og opsparing til reserve.

Er der midler, der ikke skal bruges, kan de bindes på konto til højere rente i en længere periode f.eks. 1 til 3 år. For tiden tilbyder flere banker bedre rente på konto med binding end den rente, man kan få på realkreditobligationer med tilsvarende løbetid som bindingen på bankkontoen.

Inden pengene bindes, bør man undersøge, hvilket gebyr eller dekort banken kræver, hvis man får brug for at hæve pengene, inden bindingsperioden er udløbet.

Gebyret eller dekorten varierer meget fra bank til bank. Undersøg også, om udgiften (dekorten) bliver trukket fra i renten, så skatten bliver mindre, eller om den beregnes som et gebyr uden skattefradrag.

Man behøver ikke skifte bank, hvis man fristes af et bedre tilbud i en anden bank. Det beløb, man ønsker at binde, kan blot flyttes til banken med det bedre tilbud.

Indhold hentes