Bankkonto

Sidst redigeret den 14.01.2020

Det sikreste sted at placere sine penge er på en bankkonto, da indeståendet i den enkelte bank er garanteret op til 100.000 Euro - ca. 745.000 kr. per person.

Har man fælleskonto med f.eks. sin ægtefælle, hvor begge er kontohavere, dækker garantien for hver af parterne, således med 200.000 Euro - ca. 1.490.000 kr.

Man skal huske at medtage utilskrevne renter, når man planlægger størrelsen af det beløb, man vil indskyde. Dette for at undgå, at indeståendet overskrider dækningerne, når renterne tilskrives.

Normalt vil en hensigtsmæssig tilrettelæggelse bestå af en bankkonto, hvor man sætter penge ind til dækning af løbende udgifter og opsparing til reserve.

De færreste traditionelle banker tilbyder rente eller tilbyder en lav rente, selv om pengene bindes i en længere periode f.eks. 1 til 3 år.

Nogle banker på Internettet tilbyder rente uden krav om binding eller med kort binding. Ofte er det udenlandske banker, og man bør undersøge, hvordan indeståendet er dækket af en garantifond.  

Hvis indestående skal bindes, bør man undersøge, hvilket gebyr eller dekort banken kræver, hvis man får brug for at hæve pengene, inden bindingsperioden er udløbet.

Gebyret eller dekorten varierer meget fra bank til bank. Undersøg også, om udgiften (dekorten) bliver trukket fra i renten, så skatten bliver mindre, eller om den beregnes som et gebyr uden skattefradrag.

Man behøver ikke skifte bank, hvis man fristes af et bedre tilbud i en anden bank. Det beløb, man ønsker at binde, kan blot flyttes til banken med det bedre tilbud.

Indhold hentes