Bankens rådgivning

Sidst redigeret den 09.01.2018

Bankerne tjener penge på de produkter, de sælger, og derfor kan de ikke betragtes som uvildige i deres rådgivning. Man bør derfor gøre sig nogle overvejelser om de produkter, banken tilbyder: Gør de livet lettere? Giver de en økonomisk fordel? Hvor stor er risikoen?

Når man har et overblik over udviklingen i sin økonomi, bliver det lettere at vælge gode produkter. Notér ønskerne ned for at blive godt rustet til en dialog med banken, som skal føre dem ud i livet.

Det kan gøres via e-mail eller et brev, hvor ønskerne beskrives. De fleste banker forlanger, at man kommer til møde i banken, selvom det burde være overflødigt.

Banken kan have andre forslag, der kan være fornuftige at kende til, men er banken ikke i stand til at gøre det skriftligt, bør man overveje, hvor meget værdi man kan tillægge dem. Der kan spares tid, hvis banken kan tilbyde dialogen på skrift, og det vil være lettere efterfølgende at dokumentere bankens forslag og begrundelser.

Informationer og løfter, der gives mundtligt, bør man handle på med forsigtighed, da de ikke efterfølgende kan dokumenteres. Det har stor betydning, hvis man efterfølgende får brug for at få medhold i en evt. klage over banken, f.eks. til Pengeinstitutankenævnet.

Efter møder eller samtaler med banken kan mundtlige oplysninger bekræftes i en e-mail eller i et brev til banken. Undlad at træffe beslutninger under et møde, men gennemgå tilbud og forslag i ro og mag derhjemme, drøft det eventuelt med familie eller andre, og indhent tilbud fra andre pengeinstitutter.

Indhold hentes