Fratrædelsesordninger og Seniorordninger

Sidst redigeret den 14.01.2020

Tjenestemænd i staten, regionerne og kommunerne er omfattet af fratrædelsesordninger, der giver mulighed for aftaler med arbejdsgiveren om frivillig fratræden for tjenestemænd over 60 år.

Det er bl.a. en forudsætning, at personalereduktioner eller personaletilpasninger er nødvendige eller, at der er tale om særligt belastende arbejde. Der kan ikke etableres en fratrædelsesordning for ansatte, der bliver afskediget med pension på grund af sygdom eller anden utilregnelig årsag.

Der er også mulighed for at indgå seniorordninger, hvor der f.eks. aftales hel eller delvis pensions- og lønmæssig kompensation eller fastholdelsesbonus, hvis:

  • medarbejderen går på deltid
  • medarbejderen overgår til en retrætestilling eller
  • medarbejderen udskyder sin fratrædelse.

Der findes nærmere oplysninger om senior- og fratrædelsesordninger på Medarbejder og Kompetencestyrelsens hjemmeside www.pav.medst.dk - "Personaleadministrative Vejledning (PAV)".

Indhold hentes