Ophørspension

Sidst redigeret den 15.01.2024

Selvstændige erhvervsdrivende der er fyldt 55 år, og som i mindst 10 år af de sidste 15 år har drevet selvstændig virksomhed, kan oprette pensionsordninger (livrente eller ratepension) på særlige skattemæssige vilkår, når det sker i forbindelse med salg af virksomheden.

Man kan indskyde det skattepligtige provenu fra salget af virksomheden - dog maksimalt 3.162.500 kr. i 2024. Man får fuld fradragsret for indbetalingen allerede i afståelsesåret, hvis indbetalingen sker inden 1. juli i det efterfølgende år. Sker indbetalingen senere, vil fradraget først kunne tages i indbetalingsåret.

Opsparingen kan udbetales, fra pensionsudbetalingsalderen er nået. Hvis man vælger en ratepension, skal den være bundet i mindst 5 år. Denne regel kan man undgå med en livrente. Udbetaling af ratepension skal strække sig over mindst 10 år, og der er ingen regler for den seneste udbetaling.

Indhold hentes