Udbetalinger

Sidst redigeret den 14.01.2020

Der skal forevises bevis for ret til dansk folkepension, før udbetalingen af en indekskontrakt starter. I modsat fald bortfalder retten til statens indekstillæg. Retten til indekstillæg bortfalder også ved død.

Udbetalingerne sker i månedlige beløb fra det fyldte 67. år. Det er muligt at påbegynde udbetaling i perioden fra det 65. år til det 67. år.

Hvis man vælger at påbegynde udbetaling, før det fyldte 67. år, sker der en beregningsmæssig nedsættelse af udbetalingen, herunder også af statens indekstillæg på op til 17,5% i forhold til det indekstillæg, man ville have fået ved 67. år.

Selve udbetalingsperioden forlænges ikke med mindre man hører til den lille gruppe, der har tegnet en indekskontrakt med livsvarig udbetaling, udbetalingsperioden forskydes blot.

Nedsættelsen af indekstillægget kan forekomme høj. Man kan imidlertid ikke på forhånd sige, hvad der bedst kan betale sig. Det afhænger af den enkeltes økonomiske situation og af levealder.

Udbetaling - pengeinstitut
Når kontohaveren skal begynde med at få udbetalinger fra indekskontrakterne, skal der vælges mellem den oprindeligt fastsatte grundrente og en variabel grundrente. Det har betydning for, hvor lang udbetalingsperioden bliver.

Den faste grundrente kan være 3,5%, 4,25% eller 6%, afhængig af, hvornår indekskontrakterne er oprettet.

Den variable grundrente fastsættes hvert år ud fra den typiske forrentning af indekskontrakter i pengeinstitutter, således at udbetalingsperioden tilnærmelsesvis kommer til at svare til den aftalte f.eks. 10 år. I 2020 er den variable grundrente på 0,11%.

Det er normalt en fordel at vælge den variable grundrente, når den er lavere end den faste grundrente. Dermed kan udbetalingsperioden forlænges væsentligt, og dermed forlænges den periode, man får statens indekstillæg. Det er muligt i udbetalingsperioden at ændre valget af grundrente. Dog er der også krav om en minimumsudbetaling, der kan forkorte udbetalingsperioden væsentligt.

Man skal være opmærksom på, at indekstillægget kun udbetales, hvis indeståendet på indekskontrakterne er tilstrækkeligt til at udbetale det fastsatte mindstebeløb. Flere får en ubehagelig overraskelse, når de opdager, at udbetalingsperioden bliver væsentligt kortere end de forventede 10 eller 15 år.

Hvis udbetalingsperioden må forkortes i forhold til det forventede, f.eks. som følge af en lavere forrentning af opsparingen end forudsat, så forkortes perioden for statens indekstillæg også. Omvendt kan udbetalingsperioden - med indekstillæg - forlænges, hvis der fortsat er penge på kontoen efter det aftalte udløbstidspunkt.

Derfor har den rente, der tilskrives indekskontrakter i et pengeinstitut, ekstra stor betydning. Man kan flytte sine indekskontrakter til et andet pengeinstitut, hvis man ikke er tilfreds med renten (indekskontrakter kan ikke placeres i puljer eller individuelle værdipapirer).

www.mybanker.dk er det muligt at sammenligne den rente, forskellige pengeinstitutter tilbyder på indekskontrakter. Husk at undersøge eventuelle gebyrer i forbindelse med flytning og husk med mellemrum at kontrollere, at pengeinstituttet fortsat giver en høj rente.

Udbetaling - forsikringsselskab
I et forsikringsselskab udbetales indekskontrakter som rateforsikring eller livrente, afhængigt af hvad der er aftalt ved indgåelsen af kontrakten. Forsikringsselskabet sørger ligesom pengeinstituttet for, at man får statens indekstillæg.

Indhold hentes