Hvad er en indekskontrakt?

Sidst redigeret den 14.01.2020

Indekskontrakter kunne oprettes i årene 1957 til 1971, enten i et pengeinstitut eller i et forsikringsselskab.

Pensionsordningen består af to dele:

  • en ”almindelig pensionsordning”, hvor man indbetaler og optjener pension som i andre pensionsordninger
  • af ”indekskontrakten”, hvor man forpligter sig til at indbetale et bestemt beløb, der indeksreguleres. Staten forpligter sig til at sikre, at der udbetales et beløb på 500 kr. pr. kontrakt indeksreguleret i forhold til prisniveauet i 1956. Det sikres ved, at staten i udbetalingsperioden udbetaler et indekstillæg. Udbetalingen sker via banken eller forsikringsselskabet sammen med den pension, ens egen indbetaling har givet ret til.

Indhold hentes