Klagemuligheder

Sidst redigeret den 15.01.2024

Livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pengeinstitutter, hvor man kan oprette pensionsordninger er under tilsyn af Finanstilsynet.

Hvis man ønsker at klage over sit pensionsselskab eller et pengeinstitut, skal man først henvende sig til selskabet eller pengeinstituttet herom.

Er man herefter ikke tilfreds med afgørelsen, klages til Forsikringsankenævnet på www.ankeforsikring.dk (tlf. 33 15 89 00, kl. 10-13), hvis pensionsordningen er oprettet i et forsikringsselskab eller en pensionskasse, eller til Det finansielle ankenævn på www.fanke.dk (tlf. 35 43 63 33, kl. 10-12), hvis ordningen er oprettet i et pengeinstitut. Får man ikke medhold, kan det vise sig nødvendigt at anlægge retssag.

Indhold hentes