Pensionsinfo

Sidst redigeret den 09.01.2018

Hos PensionsInfo, www.pensionsinfo.dk, kan man få en samlet oversigt over alle sine tilknyttede pensionsordninger. Man får også oplysninger om pensionen ved død, invaliditet og ved pensionering, under forudsætning af, at man fortsætter indbetaling af nuværende bidrag.

Adgang til PensionsInfo sker via digitale NemID eller Netbank.

PensionsInfo indeholder oplysninger om næsten alle private pensionsordninger. Der mangler kun nogle få oplysninger, bl.a. fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond LD.

Listen over banker og pensionsselskaber, der giver oplysninger, kan ses på PensionsInfo’s hjemmeside.

Indhold hentes