Ophør af bidrag

Sidst redigeret den 15.01.2024

Hvis man holder op med at arbejde – uden at gå på pension – eller skifter til et job, hvor man ikke er omfattet af en pensionsordning, har det betydning for pensionen.

I nogle tilfælde kan man selv fortsætte med at betale bidrag, evt. ved at få sin arbejdsgiver til at fratrække et beløb i lønnen og indbetale det til pensionsordningen.

Hvis indbetalingen ikke fortsætter, vil det for det første betyde mindre pension i fremtiden. For det andet kan det have betydning for de forsikringsdækninger, der ofte er knyttet til en pensionsordning.

I nogle pensionsordninger vil man i en periode bevare dækningen i form af dækning for erhvervsevnetab, ægtefælle- og børnepension mv., ved at bidraget til forsikringsdækningen tages af opsparingen, mod at pensionsopsparingen bliver tilsvarende mindre (bidragsfri dækning).

I andre tilfælde bevarer man de rettigheder, der allerede er optjent, men den forsikringsmæssige dækning bliver væsentlig mindre, end den ville have været, hvis man var fortsat med at betale bidrag (hvilende pension/fripolice).

I visse tilfælde bortfalder dækningen helt, når bidraget ophører, fx en gruppelivsordning i en arbejdsmarkedspension.

Hvis man holder op med at arbejde på grund af sygdom eller arbejdsløshed, bør man kontakte sit pensionsselskab for at høre, hvordan man er stillet.

Indhold hentes