Flytning til andet selskab og sammenlægning

Sidst redigeret den 15.01.2024

Jobskifteaftalen
Aftalen omfatter pensionsordninger, der er led i ansættelsesforhold og som giver den ansatte mulighed for at overføre sin pensionsordning fra et selskab til et andet i forbindelse med jobskifte.

Aftalen fastlægger de regler, selskaberne skal anvende ved overførslen. Overførslen sker uden eller med få omkostninger (der er forskel fra selskab til selskab). Ofte vil ordningen kunne flyttes, uden at der skal afgives nye helbredsoplysninger.

Hvis man ønsker at overføre sin gamle pensionsordning til en ny, skal det ske inden for 36 måneder, fra man har fratrådt det gamle job.

Det er den ansatte, der bestemmer, om pensionsordningen skal flyttes. Man skal specielt være opmærksom på, at flytning til en anden ordning kan medføre ændring af den bonusberegning og risikodækning, der er knyttet til ordningen.

Dog gælder der en særlig regel for pensionsordninger ”af mindre værdi”. Som hovedregel kan disse overføres, selv om der er gået mere end tre år. Da de løbende omkostninger kan have relativt stor betydning for små opsparinger, kan denne regel være en anledning til at samle mindre ordninger.

Andre flytninger
For andre ordninger i pensionsselskaber er der sket en udvikling mod lempeligere regler og mindre omkostninger for flytning til et andet selskab.

Man bør undersøge konsekvenserne grundigt, fx omkostninger i afgivende og modtagende selskab, omkostning til eventuelt kursværn i afgivende selskab, omkostninger ved eventuelt salg af værdipapirer og ændring i forsikringsdækning, hvor der kan stilles krav om nye helbredsoplysninger.

Indhold hentes