Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Sidst redigeret den 14.01.2020

Den supplerende arbejdsmarkedspension udbetales som udgangspunkt sammen med ATP livslang pension, når førtidspensionisten når pensionsalderen. 

Hvis den supplerende arbejdsmarkedspension og ATP tilsammen er mindre end 3.050 kr. pr. år, bliver pengene udbetalt som et engangsbeløb. Der betales en afgift på 40 % til staten af engangsbeløb.

Ved dødsfald før folkepensionsalderen udbetales et engangsbeløb svarende til halvdelen af pågældendes indbetalinger til pensionsordningen forhøjet med en rente hvert år til boet.

Ved dødsfald efter folkepensionsalderen er der ingen udbetaling til de efterladte, hvis førtidspensionisten var født før 1948.

Hvis førtidspensionisten var født efter 1948 udbetales et engangsbeløb, som nedsættes gradvist fra folkepensionsalderen og bortfalder, når der er forløbet fem år fra dette tidspunkt. 

Se mere i afsnit Folkepension og førtidspension - Supplerende Arbejdsmarkedspensioner.

Indhold hentes