Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Sidst redigeret den 09.01.2018

Den supplerende arbejdsmarkedspension udbetales sammen med ATP livslang pension, når førtidspensionisten fylder 65 år.

Hvis den supplerende arbejdsmarkedspension og ATP tilsammen er mindre end 2.500 kr. pr. år, bliver pengene udbetalt som et engangsbeløb.

Ved dødsfald før 65 år udbetales indeståendet til boet.

Ved dødsfald efter 65 år er der ingen udbetaling til førtidspensionistens efterladte.

Se mere i afsnit Folkepension og førtidspension - Supplerende Arbejdsmarkedspension.

Indhold hentes