Hvem betaler ATP-bidrag

Sidst redigeret den 14.01.2020

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) er en obligatorisk pensionsordning for lønmodtagere, der arbejder mindst ni timer pr. uge hos samme arbejdsgiver.

Der indbetales også bidrag for personer, der modtager folkepension og som stadig arbejder.

Derudover indbetales bl.a. bidrag for personer, som modtager arbejdsløsheds- og sygedagpenge, revaliderings-, fleks-, ledigheds- og aktiveringsydelse, kontanthjælp, tabt arbejdsfortjeneste og personer, som er tilkendt førtidspension efter 01.01.2003.

Modtagere af delpension, efterløn, eller førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension før 01.01.2003, kan frivilligt indbetale bidrag til ATP.

Lønmodtagere, der er overgået til selvstændig virksomhed, har også mulighed for frivilligt at fortsætte deres indbetaling til ATP.

Indhold hentes