Skatteforhold

Sidst redigeret den 14.01.2020

Her ridses de vigtigste regler op for pensionister og efterlønsmodtagere, der ønsker at bosætte sig udenfor Danmark.

Der er mange regler og undtagelser, så det anbefales, at man konsulterer en skatteekspert i både Danmark og det land, man flytter til.

Fuld skattepligt
Som udgangspunkt har man skattepligt i det land, hvor man har fast helårsbolig. Hvis man har fast bolig i både udlandet og i Danmark, lægges der vægt på i hvilket af landene, man har de stærkeste personlige og økonomiske bånd.

Det har også betydning for skattepligten, hvor man opholder sig mest. Hvis man opholder sig mere end 6 måneder om året i Danmark er man skattepligtig her, selv om man er flyttet til udlandet.

Hvis man beholder sin helårsbolig i Danmark, anses man ofte at have stærkest tilknytning hertil og man har derfor stadig fuld skattepligt til Danmark. Det betyder, at man skal betale skat af alle indkomster, uanset hvilket land, de kommer fra.

Hvis man derimod sælger boligen i Danmark, eller udlejer den uopsigeligt i 3 år, ophører skattepligten i Danmark og man bliver som udgangspunkt skattepligtig i det nye land. Det er ikke nok blot at framelde sig Folkeregisteret.

Man kan dog godt beholde sit sommerhus i Danmark uden at det som udgangspunkt påvirker skattepligten, da et sommerhus ikke betragtes som ”fast bolig”.

Hvis sommerhuset derimod har helårsstatus, eller hvis man som pensionist eller efterlønner har ret til at bo i sommerhuset hele året, betragtes sommerhuset som "fast bolig" og det betyder, at man har fuld skattepligt i Danmark. Se afsnit Ejerboliger - sommerhus.

Der er komplicerede regler for beregning af antal dage for ophold i Danmark. Kontakt SKAT og opbevar bording-passes som dokumentation for ophold i Danmark.

Begrænset skattepligt
Selv om man har skattepligt i tilflytterlandet, kan man være begrænset skattepligtig i Danmark f.eks. hvis man ejer sommerhus i Danmark.

Man skal betale ejendomsskat, ejendomsværdiskat og skat af evt. lejeindtægt i Danmark. Samtidig kan man fratrække evt. renteudgifter, hvis man har lån i sommerhuset.

Man kan også være begrænset skattepligtig i Danmark af andre indtægter, f.eks. visse pensionsudbetalinger, bestyrelses- og konsulenthonorarer, løn for arbejde udført i Danmark, aktieudbytter og andet.

SKAT
tlf. 72 22 28 92, man 9-17, tirs-tors 9-16, fre 9-14
www.skat.dk

Skat af pensioner
Hovedreglen er, at alle pensioner fra Danmark kan udbetales til personer bosat i udlandet.

I mange af de dobbeltbeskatningsaftaler Danmark har indgået, er der taget stilling til, om det er Danmark eller det pågældende land, der kan kræve skat af pensionsudbetalingerne.

Det er ikke alle lande, Danmark har indgået aftale med og de forskellige dobbeltbeskatningsaftaler kan have forskelligt indhold.

Danmark har f.eks. ikke dobbeltbeskatningsaftale med Spanien, hvilket i princippet betyder, at der skal betales skat i både Danmark og Spanien.

Hvis man bosætter sig i udlandet som pensionist, skal man betale skat i Danmark af folkepension, førtidspension og ATP, uanset om man har skattepligt i Danmark eller i tilflytterlandet.

Hvis udbetalingen fra ATP er meget lille, kan man dog typisk få udbetalt pengene som et engangsbeløb. I så tilfælde betaler man 40 procent i afgift i stedet for skat.

For ratepensioner og private pensionsordninger med løbende udbetalinger er det forskelligt, hvilket land, der har beskatningsretten. Som hovedregel betales skat i tilflytterlandet, men i flere og flere af de dobbeltbeskatningsaftaler, som Danmark har indgået, er det besluttet, at Danmark har ret til at kræve skat af private pensionsudbetalinger fra Danmark.

For kapitalpensioner, hvortil der er indbetalt bidrag til og med 2012, betales afgift ved udbetaling - medmindre den er ændret til Aldersopsparing. Læs afsnit Pensioner - private - Kapitalpension. Afgifter er ikke omfattet af nogen dobbeltbeskatningsaftale. Danmark vil derfor altid kræve afgift af den del af udbetalingen, som har været fradragsberettiget.

Indhold hentes