Sådan dækker egne forsikringer

Sidst redigeret den 12.01.2023

Det er vigtigt, at man inden ferien undersøger, om man er dækket godt nok af de forsikringer, man allerede har, eller om det er nødvendigt, at supplere med en rejseforsikring eller anden tillægsforsikring.

Lejer man knallert, scooter eller bil på feriestedet, dækker éns private ansvarsforsikring ikke skader, der forvoldes på andre med køretøjet, ligesom den heller ikke dækker skader på selve køretøjet. Lej derfor kun køretøjer, som er ansvars- og kaskoforsikret.

Indboforsikringen
Den dækker overalt i verden under ferierejser i indtil tre måneder og dækker på samme måde som i Danmark. Det betyder, at den dækker, hvis man f.eks. får stjålet sine ejendele ved indbrud, åbenlyst tyveri, røveri eller tyveri fra bil m.m., forudsat at man har anmeldt det til det lokale politi før hjemkomst. Husk en kvittering. Desuden kan forsikringen også dække beskadigelse eller tab af rejsegods. 

Den udvidede dækning kan f.eks. dække hjemtransport som følge af sygdom, erstatningsrejse, udgifter i forbindelse med hjemkaldelse, tilkaldelse, sygeledsagelse, transportforsinkelse, forsinket fremmøde og overfald. Endelig kan der i nogle tilfælde også være tilknyttet en afbestillingsdækning, se nedenfor.

Rejseforsikring
Da det gule sundhedskort ikke længere fungerer som sygeforsikring ved rejser i andre EU-lande, er det en god ide at tegne en privat rejseforsikring.

I de fleste forsikringsselskaber kan man udvide sin indboforsikring med en såkaldt årsrejseforsikring med dækning for hele eller dele af verden. Rejseforsikring kan ofte også tegnes som et tillæg til et kreditkort. Præmien for disse er ofte billigere end en enkeltrejseforsikring, der udbydes via rejsearrangøren.

Den udvidede dækning kan f.eks. dække hjemtransport som følge af sygdom, erstatningsrejse, udgifter i forbindelse med hjemkaldelse, tilkaldelse, sygeledsagelse, transportforsinkelse, forsinket fremmøde og overfald. Endelig kan der i nogle tilfælde også være tilknyttet en afbestillingsdækning, se nedenfor.

Vær opmærksom på, at visse rejseforsikringer har aldersbetingede begrænsninger, og det kan være nødvendigt at søge medicinsk forhåndsgodkendelse før rejsen, hvis man har en bestående sygdom, eller inden for de sidste to måneder har været i kontakt med læge, hospital eller anden behandler i forbindelse med sygdom. Spørg forsikringsselskabet.

Tegner man en privat rejseforsikring, skal man normalt ikke selv betale for behandling af akut sygdom og tilskadekomst. Endvidere får man normalt også adgang til en dansk alarmcentral døgnet rundt.

Udover hjemtransport ved sygdom, kan man tegne dækning for f.eks. at få praktisk og økonomisk hjælp på feriestedet, tilkaldelse eller sygeledsagelse hjem, erstatningsrejse svarende til rejsens pris samt en udvidelse af den private ansvarsforsikring.

Skulle man på ferierejsen komme ud for et ulykkestilfælde, som medfører varigt mén, vil både en privat ulykkesforsikring og rejseforsikringens ulykkesdækning udbetale erstatning. I den situation er der ikke tale om dobbeltforsikring, men om ekstradækning. 

Rejseforsikring knyttet til kreditkort kræver i visse tilfælde betaling af rejsen med det pågældende kreditkort.

Afbestillingsforsikring
Forsikringen dækker for det meste i de tilfælde, hvor man ikke kan tage af sted på grund af egen sygdom eller sygdom blandt rejseledsagere eller nære pårørende. Mange afbestillingsforsikringer dækker også, hvis der bliver indført coronarestriktioner på rejsedestinationen, der gør, at man ikke kan gennemføre rejsen som planlagt.

De fleste forsikringer dækker også ferierejser i Danmark, f.eks. ved leje af sommerhus.

Forsikringsselskabet vil ofte forlange lægeerklæring. Hvis sygdommen var kendt på tidspunktet for bestilling af rejsen, kan erstatning afvises. Det er derfor en god ide i sådanne tilfælde at søge forsikringsselskabet om medicinsk forhåndsgodkendelse (se ovenfor).

Det også muligt at få dækning ved brand eller lignende ulykker, der gør, at man må aflyse sin ferie. Forsikringen kan tegnes for en enkelt rejse eller – ofte meget billigere – som tillæg til en rejseforsikring eller til indboforsikringen.

Fly- og bagageforsinkelsesforsikring
Man kan tegne en fly- og bagageforsinkelses-forsikring enten selvstændigt, som tillæg til indboforsikringen og ofte også som tilkøb til et kreditkort. Denne forsikring dækker udgifter i forbindelse med fly- og bagageforsinkelse på destinationen, men ikke på hjemturen.

Man kan f.eks. få dækket de udgifter, man har i forbindelse med indkøb af toiletartikler og beklædning, der er nødvendige og absolut påkrævet, indtil bagagen ankommer.

Omfanget af erstatningen og hvor lang tid forsinkelsen skal have været, fremgår af forsikringen.

Dukker bagagen aldrig op, skal alt, hvad man har mistet, anmeldes til indboforsikringen.

Er man i tvivl om dækningen på ens forsikringer, så ret henvendelse til forsikringsselskabet eller

Forsikringsoplysningen
Tlf.: 41 91 91 91, man-fre 10-13
www.forsikringogpension.dk

Flyforsinkelse
Hvis ens fly er forsinket eller aflyst, kan man, afhængig af forsinkelsen og årsagen, have ret til forplejning og mulighed for kompensation. Flyafgangen skal være mindst 2 timer forsinket ved afgang, eller maks. 3 timer forsinket ved ankomst.

Man kan søge sit flyselskab om økonomisk kompensation på mellem 250 og 600 Euro. Nægter flyselskabet at give kompensation for forsinkede eller aflyste fly, kan man klage til Trafikstyrelsen, som gratis hjælper med at klage. Læs mere på www.borger.dk.

www.flypassager.dk kan man få oplysning om alle passagerrettigheder, f.eks. i forbindelse med strejke eller COVID-19.

Trafikstyrelsen
Tlf.: 72 21 88 00
www.trafikstyrelsen.dk

Indhold hentes