Sådan dækker egne forsikringer

Sidst redigeret den 15.01.2024

Det er vigtigt, at man inden ferien undersøger, om man er dækket godt nok af de forsikringer, man allerede har, eller om det er nødvendigt, at supplere med en rejseforsikring eller anden tillægsforsikring.

Lejer man knallert, scooter eller bil på feriestedet, dækker éns private ansvarsforsikring ikke skader, der forvoldes på andre med køretøjet, ligesom den heller ikke dækker skader på selve køretøjet. Lej derfor kun køretøjer, som er ansvars- og kaskoforsikret.

Indboforsikringen
Den dækker overalt i verden under ferierejser i indtil tre måneder og dækker på samme måde som i Danmark. Det betyder, at den dækker, hvis man fx får stjålet sine ejendele ved indbrud, åbenlyst tyveri, røveri eller tyveri fra bil m.m., forudsat at man har anmeldt det til det lokale politi før hjemkomst. Husk en kvittering. 

Rejseforsikring
Det er en rigtig god ide at tegne en privat rejseforsikring. Så kan man ved sygdom sikres fx hjemtransport til Danmark, sygeledsagelse, erstatningsrejse, udgifter til akut læge- og hospitals- og tandbehandling, udgifter til hjemkaldelse, hvis et familiemedlem bliver akut syg, udgifter til eftersøgning og redning samt evakuering i forbindelse med terror. 

Det er muligt at udvide sin indboforsikring med en såkaldt årsrejseforsikring med dækning for hele eller dele af verden. Rejseforsikring kan ofte også tegnes som et tillæg til et kreditkort. Præmien for disse er ofte billigere end en enkeltrejseforsikring, der udbydes via rejsearrangøren.

Rejseforsikring knyttet til kreditkort kræver i visse tilfælde betaling af rejsen med det pågældende kreditkort.

Medicinsk forhåndsgodkendelse
Vær opmærksom på, at visse rejseforsikringer har aldersbetingede begrænsninger. Det kan derfor være en god ide at tegne en seniorrejseforsikring. 

Det kan også være nødvendigt at søge forsikringsselskabet om en medicinsk forhåndsvurdering, som fortæller, om kroniske eller nuværende sygdomme vil være dækket, hvis man får brug for behandling herfor på den forestående rejse.

Hvis man inden for de seneste to måneder før afrejse har haft en behandlingskrævende sygdom, eller man er i et udredningsforløb, hvor man afventer yderligere undersøgelser/behandlinger efter hjemkomsten, anbefales det også at søge om en medicinsk forhåndsgodkendelse. Spørg forsikringsselskabet. 

Skulle man på ferierejsen komme ud for et ulykkestilfælde, som medfører varigt mén, vil både en privat ulykkesforsikring og rejseforsikringens ulykkesdækning udbetale erstatning. I den situation er der ikke tale om dobbeltforsikring, men om ekstradækning.  

Afbestillingsforsikring
Forsikringen dækker for det meste i de tilfælde, hvor man ikke kan tage af sted på grund af egen sygdom eller sygdom blandt rejseledsagere eller nære pårørende. Mange afbestillingsforsikringer dækker også, hvis der fx bliver indført coronarestriktioner på rejsedestinationen, der gør, at man ikke kan gennemføre rejsen som planlagt.

De fleste forsikringer dækker også ferierejser i Danmark, fx ved leje af sommerhus.

Forsikringsselskabet vil ofte forlange lægeerklæring. Hvis sygdommen var kendt på tidspunktet for bestilling af rejsen, kan erstatning afvises.

Det også muligt at få dækning ved brand eller lignende ulykker, der gør, at man må aflyse sin ferie. Forsikringen kan tegnes for en enkelt rejse eller – ofte meget billigere – som tillæg til en rejseforsikring eller til indboforsikringen.

Fly- og bagageforsinkelsesforsikring
Man kan tegne en fly- og bagageforsinkelses-forsikring enten selvstændigt, som tillæg til indboforsikringen og ofte også som tilkøb til et kreditkort. Denne forsikring dækker udgifter i forbindelse med fly- og bagageforsinkelse på destinationen, men ikke på hjemturen.

Man kan fx få dækket de udgifter, man har i forbindelse med indkøb af toiletartikler og beklædning, der er nødvendige og absolut påkrævet, indtil bagagen ankommer.

Omfanget af erstatningen og hvor lang tid forsinkelsen skal have været, fremgår af forsikringen.

Dukker bagagen aldrig op, skal alt, hvad man har mistet, anmeldes til indboforsikringen.

Er man i tvivl om dækningen på ens forsikringer, så ret henvendelse til forsikringsselskabet eller

Forsikringsoplysningen
Tlf.: tirs-tors 9.00-11.30 og 12.30-15.00
www.forsikringsguiden.dk/forsikringsoplysningen

Flyforsinkelse
Hvis ens fly er forsinket eller aflyst, kan man, afhængig af forsinkelsen og årsagen, have ret til forplejning og mulighed for kompensation. Man har ret til økonomisk kompensation på mellem 250 og 600 Euro, hvis flyet bliver forsinket 3 timer eller mere ved ankomst. Størrelsen på kompensationen afhænger af længden på flyveturen, og hvor længe man er forsinket.

Nægter flyselskabet at give kompensation for forsinkede eller aflyste fly, kan man gratis klage til Trafikstyrelsen. Man skal dog klage til flyselskabet, før klage sendes til Trafikstyrelsen. Læs mere på www.borger.dk.

www.flypassager.dk kan man få oplysning om alle passagerrettigheder.

Trafikstyrelsen
Tlf.: 72 21 88 00, hverdage 9 - 15
www.trafikstyrelsen.dk

Indhold hentes