Praktiske forhold

Sidst redigeret den 14.01.2020

Folkeregister
Når man flytter til udlandet, skal man, inden afrejsen, anmelde flytning til Folkeregisteret i den kommune, man flytter fra. Det sker via www.borger.dk.

Flytter man til udlandet i mindre end seks måneder, kan man fortsat beholde sin danske folkeregisteradresse, hvis man ikke låner eller lejer boligen ud.

Ved flytning til Sverige, Norge, Finland, Island eller Færøerne skal man i stedet anmelde flytning til bopælskommunen/skattevæsenet i det land, man flytter til.

SKAT
Når man har meldt flytning til Folkeregisteret, har SKAT brug for oplysninger om bopælsforhold efter flytningen til udlandet for at fastlægge skattepligten.

Kontakt SKAT, tlf.: 72 22 28 92. 

Kørekort/Internationalt kørekort
Det almindelige kørekort er tilstrækkeligt i EØS-lande. Ved ophold uden for EØS-lande i længere tid skal man medbringe såvel dansk som internationalt kørekort.

Det internationale kørekort er gyldigt i 1 år og udstedes af Borgerservice i fraflytningskommunen. Vær opmærksom på, at der kan gælde særlige nationale regler omkring, hvor længe der accepteres kørsel uden ombytning til det nye lands kørekort.

Indhold hentes